--- Nauka rekolekcyjna – część II

piatek: Czy tylko Pan Jezus może być nieposłuszny rodzicom?
Kto jest ważniejszy w domu mama czy tata?