--- Homilia – część III

sobota: "Czy może być co dobrego z Nazaretu?" (J 1,46)
Czy to prawda, że Mesjasz jest synem cieśli i gospodyni domowej?