Zespół Hosanna - Pieśni do Ducha Świętego

Rozważanie o samotności oparte jest na dzisiejszej Ewangelii. Jest w niej opisane zdarzenie, które u wielu może rodzić wątpliwości lub zdumienie, a może nawet oburzenie wobec Jezusa, któremu niektórzy mogą zarzucić co najmniej złe zachowanie lub ignorancje wobec swojej Matki. Ktoś rzekł do Niego” „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „ Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką”. ( Mt 12, 46- 50)