Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Cele

Fundacja "Wiara i rozum" powstała w odpowiedzi na potrzebę znaczącej części społeczeństwa, która poszukuje dróg wiodących do oczekiwanego miejsca, w którym życie nabiera blasku, motywacji, zachwyca możliwościami i spełnia się przez twórcze zaangażowanie, pokój, ciszę wewnętrzną oraz radość dzielenia sie miłością i dobrem. Ta wypracowana postawa, która czyni nas szczęśliwymi, wypływa z odkrycia Bożych prawd, i na szczęście jest powszechnie osiągalna z tej prostej przyczyny, że Bóg pragnie udzielać Siebie człowiekowi i obdarzać go Swoją twórczą doskonałością.

Celami Fundacji są:

  1. Upowszechnianie treści encyklik papieskich poprzez organizowanie spotkań, odczytów, wykładów lub rekolekcji.
  2. Krzewienie kultury i tradycji katolickiej rozumianej jako kształtowanie postawy chrześcijańskiej wobec problemów współczesnego Kościoła i świata.
  3. Upowszechnianie informacji o wydarzeniach (spotkaniach, rocznicach, obchodach jubileuszowych, rekolekcjach, grupach modlitewnych, pielgrzymkach, nowościach książkowych itp.) dla umożliwienia aktywnego uczestnictwa w życiu Kościoła oraz integracji polskiej grupy etnicznej z Kościołem amerykańskim.
  4. Rozeznawanie potrzeb i problemów społecznych oraz niesienie pomocy w formie informacji i poradnictwa dla np. związków nie sakramentalnych, ochrony poczętego życia, troski o rodzinę oraz pomocy psychologicznej.
  5. Edycja "Aktualności Katolickich" - periodyku o charakterze informacyjno - formacyjnym.

Jolanta Osuch