Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Literatura - Poezje


Cyprian Norwid
Litania do Najświętszej Panny Marji
Helena SĹ‚ugocka
Autorka ponad 400 wierszy zatytułowanych "Soli Deo Gloria" ("Samemu Bogu Chwała"). Poezja religijna Heleny Sługockiej została umieszczona w zbiorze modlitw dołączonych do Peregrynującej Figurki MBF. Więcej -
SĹ‚owo od Heleny SĹ‚ugockiej
Wiersze 1-5:
BiegnÄ™ do Ciebie
Ducha Świętego poślij Panie
Mario
Maryjo nieskończoność cnót
Maryjo pełna łaski
Wiersze 6-10:
Maryjo
Matko
Mieszkasz
Mimo ĹĽe jesteĹ› Bogiem
Nowa era
Wiersze 11-15:
Paciorki różańca
Patrzysz Matko
Prośba
Różaniec
Soli Deo Gloria
Wiersze 16-20:
Trójco Najświętsza
W ciszy
Weź mnie na ręce
Zapraszam CiÄ™ Mario
Żyć Eucharystią