Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Zarząd

Prezydent i Skarbnik - Jolanta Osuch

Vice Prezydent - Bozena Bienias
Sekretarz - Marie Palczewski
Jolanta Osuch
Bozena Bienias
Katarzyna Glabińska

Prezydent i Skarbnik

Vice-Prezydent

Sekretarz

Fundacja "Wiara i rozum" została zarejestrowana w Jesse White Secretary of State w Springfield pod nr 65074346 w dniu 14 września 2006 roku. Osiem lat wcześniej w święto Podwyższenia Krzyża (14 września) Jan Paweł II podpisał encyklikę "Fides et ratio" (Wiara i rozum).

Wiara i Rozum jest oraganizacją dobroczynną założoną w celach: charytatywnych, religijnych i edukacyjnych - paragraf 501(c) (3) Kodeksu Urzędu Podatkowego (IRS).

Datki dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pienięźne i przelewy bankowe dla oranizacji Wiara i Rozum kwalifikuj. się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Faith and Reason, NFP, is a publicly supported entity organized exclusively for charitable, religious, and educational purposes under section 501(c) (3) of the Internal Revenue Code. Contributions to Faith and Reason, NFP, are deductible under section 170 of the Internal Revenue Code. Furthermore this organization is qualified to receive tax-deductible bequests, devises, transfers or gifts under sections 2055, 2106 or 2522 of the Internal Revenue Code.

Jolanta Osuch


.