Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Encyklika

1998.09.14
Ioannes Paulus PP.II

Fides et ratio

Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach
między wiarą a rozumem

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Czcigodni Bracia w biskupstwie, pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo!

Wiara i rozum (Fides et ratio) są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek poznając Go i miłując - mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie (por. Wj 33, 18; Ps [26] 8-9; 63 [62], 2-3; J 14, 8; J 3,2,).


POZNAJ SAMEGO SIEBIE
I. OBJAWIENIE MĄDROŚCI BOŻEJ
Jezus objawia Ojca
Rozum w obliczu tajemnicy
II. CREDO UT INTELLEGAM
"Mądrość wie i rozumie wszystko" (Mdr 9, 11)
"Nabywaj mądrości, nabywaj rozwagi" (Prz 4,5)
III. INTELLEGO UT CREDAM
Na drodze poszukiwania prawdy
Różne oblicza ludzkiej prawdy
IV. RELACJA MIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM
Najważniejsze etapy spotkania między wiarą a rozumem
Nieprzemijająca nowośćmyśli św. Tomasza z Akwinu
Dramat rozdziału między wiarą a rozumem
V. WYPOWIEDZI MAGISTERIUM KOŚCIOŁA W DZIEDZINIE FILOZOFII
Rozeznanie Magisterium jako diakonia prawdy
Zainteresowanie Kościoła filozofią
VI. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE TEOLOGII I FILOZOFII
Nauka wiary a wymogi rozumu filozoficznego
Różne typy refleksji filozoficznej
VII. POTRZEBY I ZADANIA CHWILI OBECNEJ
Niezbywalne wymogi słowa Bożego
Aktualne zadania teologii

ZAKOŃCZENIE