Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Duchowość - Refleksje

 

 

 
Arcydzieło Bożego stworzenia
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Czas jako wartość fizyczna a wieczność
Wieczność i wolność ducha
Myśl jest energią
Słowo
Świętość rozważań w sercu
Bóg na usługach niewierzących
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Bóg na usługach niewierzących!
Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Ludzka wrażliwość na Bożą miłość
Natura ludzkiej i Bożej miłości
Schemat cechą ludzkiego rozumowania
Projekcja jako ludzka ułomność
Opuszczenie Jezusa - pełnią Jego człowieczeństwa
Jedność trynitarna
Doświadczenia ciemnej nocy
Stereotypy
Wyjście ku wolności w duchu jedności trynitarnej
Łamanie stereotypów - drogą zmartwychwstania
Boski przymiot wieczności a trudności w dialogu międzyreligijnym
Dialog profetyczny (prorocki)
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Istota dialogu
Ideały ewangeliczne u podstaw dialogu
Trudności w dialogu profetycznym
Udział w tajemnicy trynitarnej - dialog profetyczny z Trójcą Świętą
Trójca Święta idealnym wzorcem dla dialogu profetycznego
Dialog profetyczny w wymiarze Piotrowym i Pawłowym
Rozpad jedności woli zerwaniem dialogu
Dialog przeciwieństw
Nadzieja Boga
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Nadzieja Boga
Owoce mojej modlitwy
- s. Weronika
Wpływ modlitwy na umacnianie moich relacji z Bogiem i ze Świętymi
Wpływ mojej modlitwy na sposób widzenia życia i świata
Prochem i niczem?
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Prochem i niczem?
Świętość naszym powołaniem
- Jolanta Osuch
Świętość naszym powołaniem
W obronie miłości Boga Ojca
- Ks. Jerzy Gawlik, SVD
Zrozumieć miłość Boga Ojca
Tajemnica doskonałej miłości
Zjednoczenie Trójcy Świętej w Duchu Świętym
Bezwzględność Prawdy
O potrzebie właściwego uporządkowania spraw
- Jolanta Osuch
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni (Łk 5, 37) czyli o moralności
O potrzebie właściwego uporządkowania spraw