Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Literatura - Artykuły

 

Odwaga rozumu - Benedykt XVI
Z książki pt. „Jan Paweł II Mój umiłowany Poprzednik”
BĂłg Jezusa Chrystusa - Joseph Ratzinger
BĂłg Jezusa Chrystusa
Koncepcja Uniwersytetu Katolickiego - Jean Ladriere
Wstęp
Rozdział I - Nauka i abstrahowanie od jej podstaw
Rozdział II - Kwestia autonomii nauk i jej granic
Rozdział III - Problem sensu nauki widziany od strony wiary
Rozdział IV - Zagadnienia sensu nauki widziane od strony samej nauki
Znaki - Jean Ladriere
Znaki
Artykuły - Ks. prof. dr hab. Jan Twardy
Kaznodziejska Proklamacja Chrystusowego KrzyĹĽa
Tematyka eucharystyczna w kazaniach pasyjnych
Sakrament Eucharystii w kaznodziejskiej posłudze słowa
Kaznodziejskie nauczanie o Eucharystii
Głoszenie kazań maryjnych