Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Fraszki

Człowiek stworzony na wzór Boga, przez Boga i dla Boga, całym swoim życiem ziemskim szuka Go, tęskni za Nim, i pragnie Go, choć w zawieruchach życiowych często od Niego odchodzi daleko. Podświadomie jednak szuka, bo każdy szuka miłości prawdziwej, żródła i korzenia, z którego powstał.

Kiedy bardziej poznajemy miłującego Boga i odkrywamy Jego obecność w naszym życiu, pragniemy jednego- wielbić Go całym sercem i dzielić się tą nieopisaną radością z innymi.

Poznając Boga odkrywamy też prawdę o obowiązku pracy w winnicy Pańskiej zgodnie z obdarowaniem i powołaniem. Rodzi się w nas także poczucie odpowiedzialności za Kościół, jako mistyczne Ciało Chrystusa.

Poznając głębiej Boga, poznajemy też prawdę o sobie, o swoich słabościach i odstępstwach od Niego.

Jan Paweł II papież Polak prosił i często mówił o Nowej Ewangelizacji, o dawaniu świadectwa, pomaganiu innym w odkrywaniu kochającego Boga i boskości ludzkiej natury. Jego " Nie lękajcie się !" było zaproszeniem do współpracy z Bogiem tu i teraz!

Niech natchnienia zawarte w tych utworach będą odpowiedzią na papieskie wołanie o Nowa Ewangelizację, niech prostym słowom udzieli Bóg mocy, by pobudzały do refleksji , zachęcały do współpracy z Bogiem, by zakopane talenty ożyły w każdym, kto zada sobie trud czytania słów prostych na chwałę Bożą spisanych. (J.17,6-26)

Z modlitwą autorka

Helena SługockaDla pokrzepienia ducha
Fraszki
Kot
Kot nie lubi wody
Czy stary czy młody,
Myje się łapą czyścioszek
Niepotrzebny mu ĹĽaden proszek,
nie skorzystał z żadnej reklamy- jaki ekologiczny, skubany!