Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Literatura

Drodzy Państwo

W życiu każdego człowieka literatura wywiera wręcz decydujący wpływ na rozwój psychiczno-intelektualny od okresu dziecięcych bajek, poprzez lektury w szkołach aż po specjalistyczne zagadnienia
z zakresu studiów. Umiłowanie wiedzy i poszukiwanie prawd naukowych pobudza również rozum
do odkrywania Prawdy Objawionej przez Chrystusa. I choć badania naukowe mają swoje reguły
i wymagają potwierdzenia w dziedzinie probabilistyki, to przyjęcie Prawdy Objawionej dotyka naszej woli
i zależy od pozytywnego nastawienia do jej przyjęcia. W konsekwencji dochodzi do zaangażowania rozumu w kształtowaniu wiary, która choć jest łaską Boga, to wciąż potrzebuje aktywności rozumu. Świadome
i celowe zaangażowanie przynosi upragnioną radość z odkrywania Prawdy, która umacnia naszą wiarę. Odnalezionej Prawdzie towarzyszy oczekiwany pokój - wtedy możemy być pewni, że spełniają się obietnice Jezusa, który mówi:
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy
do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich.
A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani sięlęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. J 14:23-29

Artykuły Poezje Fraszki Wypowiedzi