Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Samotność - RekolekcjeRekolekcje na temat samotności

Rekolekcjami dla samotnych o. Jerzy Gawlik zapoczątkował późniejsze cykliczne, comiesięczne spotkania, których celem stało się właściwe rozumienie samotności
i jej przeżywanie z Bogiem. Samotność podobnie jak niepełnosprawność, powszechnie postrzegane są w społeczeństwie jako ciężar, balast, niechciany krzyż, na który człowiek musi się zgodzić. Ze współczuciem o samotnych myślą ci, którzy trwają w udanych związkach małżeńskich, mają rodziny i nie wyobrażają sobie innego życia.
Oczywiście ich wypełnione różnymi obowiązkami życie rodzinne nie chroni ich przed samotnością, ale ma ona nieco odmienny charakter i jakże często bywa nierozpoznana. I choć rodzinne nieporozumienia i problemy również wywołują niechciane stany poczucia samotności, to różnie sięęje nazywa. Rzadko nadaje się im miano "samotności", ponieważ ta samotność wypełniana jest p o s z u k i w a n i e m możliwości rozwiązania występujących trudności i problemów. Tą przestrzeń samotności rodzinnej wypełłiają jakże często nadmierne emocje, które stoją na przeszkodzie do jej rozpoznania, zaakceptowania i wśaściwego "wykorzystania". Właściwie "wykorzystanie" samotności to świadome budowanie własnej osobowości, to rozwój zainteresowań, to świadoma inwestycja we własny rozwój duchowy, to wreszcie odkrywanie własnego powołania, to czas na spotkanie z Bogiem, którego bliskość uwalnia od wszelkiego przymusu i uczy miłości i mądrości życiowej

Rekolekcje Konferencje Adoracje Msze św. do Ducha Świętego Projekt WDS
Wydarzenia 2010
Nauka stanowa dla samotnych
Serdecznie dziękujemy ks. prof. Stanisławowi Ormanty, TChr, za udzielenie zgody na nagranie oraz zamieszczenie na naszej stronie, nauki stanowej dla samotnych przeprowadzonej podczas rekolekcji wielkopostnych (22 marca 2010) w kościele pw. Świętej Trójcy. Dziękujemy również Dyrektorowi Polskiej Misji Duszpasterskiej ks. Andrzejowi Maślejakowi TChr., za otwartość na potrzeby duchowe osób samotnych i przeżywających samotność. Ks. prof. dr hab. Stanisław Ormanty jest wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu.
Wydarzenia 2008
Rekolekcje dla Wspólnoty Dojrzałej Samotności ks. Jerzy Gawlik, SVD
Parafia Ĺšw. JĂłzefa Robotnika w Wheeling - 9-12 lutego 2008
Dzień 1 - Szczęście - pragnieniem każdego człowieka
Msza święta – modlitwy wiernych
--- homilia - audio -- Posłuchaj -- Kopiuj MP3
--- nauka rekolekcyjna - audio -- Posłuchaj -- Kopiuj MP3
Dzień 2 - Samotność - stan niechciany
Msza święta – modlitwy wiernych
--- homilia - audio -- Posłuchaj -- Kopiuj MP3
--- nauka rekolekcyjna - audio -- Posłuchaj -- Kopiuj MP3
Dzień 3 – Przemiana (metanoja)
Msza święta – modlitwy wiernych
--- homilia - audio -- Posłuchaj -- Kopiuj MP3
--- nauka rekolekcyjna -- Posłuchaj -- Kopiuj MP3