Donacje dla organizacji Wiara i Rozum podlegają odpisowi od podatku według paragrafu 170 kodeksu Urzędu Podatkowego. Zapisy testamentowe, darowizny, przekazy pieniężne i przelewy bankowe dla organizacji Wiara i Rozum kwalifikują się na odpis od podatku według paragrafu 2055, 2106 i 2522 kodeksu Urzędu Podatkowego.

Rożaniec Chwalebne

RozwaĆŒanie 1
RozwaĆŒanie 2
RozwaĆŒanie 3
RozwaĆŒanie 4
RozwaĆŒanie 5
RozwaĆŒanie 6
RozwaĆŒanie 7
RozwaĆŒanie 8
RozwaĆŒanie 9
- wedƂug Jana PawƂa II